Zespół Szkół Ogólnokształcących

ZSO – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Bytomiu obejmuje zarówno szkołę podstawową, jak i szkołę ponadpodstawową. Kompleks szkół znajduje się w Bytomie przy ulicy Szymały 124. Oferta edukacyjna kompleksu szkół jest bardzo bogata. Nauka prowadzona jest w formie jednozmianowej. Dzieciom oferowane są różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, wśród których wymienić można dodatkowe zajęcia sportowe oraz dodatkowe zajęcia językowe. Prowadzona jest nauka języków obcych takich jak język niemiecki oraz język angielski. Dzieciom oferowane są również zajęcia na basenie oraz gra na gitarze. W szkole prowadzone są różnego rodzaju akcje, wśród których można wymienić „Szklankę mleka” czy „Owoce i warzywa w szkole”, co ma zachęcić dzieci i młodzież do zdrowego odżywiania. Na terenie szkoły umieszczony jest również automat ze zdrową żywnością, z którego każdy może korzystać. Dzieci mają stałą dostępną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, z której mogą korzystać, jeśli nadejdzie taka potrzeba. Dodatkowo oferowane są im zajęcia z logopedą szkolnym oraz umożliwiony jest wolontariat. Szkoła posiada nowoczesne pracownie językowe oraz bogato wyposażone pracownie gimnastyczne, na których odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Dla najmłodszych dzieci przeznaczony jest plac zabaw oraz boisko szkolne. Dzieci mogą spędzać czas na świetlicy szkolnej, a posiłki spożywać na przygotowanej do tego odpowiednio stołówce. Każde pomieszczenie jest w pełni przystosowane do tego, aby mogły korzystać z niego dzieci.