Ziemniaki uprawiane są najczęściej na stanowiskach nawożonych obornikiem, jak również przy stosowaniu dość wysokiego nawożenia mineralnego wykazującego zwłaszcza w ostatnich latach wyraźne tendencje zwyżkowe. Jak wynika z doświadczeń, ziemniak należy do roślin reagujących słabo na przedplon i najczęściej uprawiany jest po słabych przedplonach, otwierając kolejną rotację zmianowania. Rola przedplonu wzrasta przy zastosowaniu niższego poziomu nawożenia lub braku nawożenia obornikiem, a także w gorszych warunkach środowiska. Jak wynika z doświadczeń, w tych warunkach wyższe plony ziemniaków uzyskano po roślinach strączkowych uprawianych na zieloną paszę i na nasiona, po roślinach wieloletnich motylkowych, a także po okopowych uprawianych na oborniku. Gorsze natomiast wyniki uzyskano przy uprawie ziemniaków po zbożach. Jednak dobór takich stanowisk jest nietypowy dla naszych warunków. Z zasady uprawia się ziemniaki na oborniku na stanowisku po zbożach, najczęściej po życie ozimym, które wcześnie schodząc z pola, umożliwia uprawę poplonu ścierniskowego wzbogacającego glebę w substancję organiczną. Dopuszczalna jest również uprawa ziemniaków po sobie, co jest często spotykane, zwłaszcza w mniejszych gospodarstwach, ale uprawy po sobie nie należy stosować dłużej niż dwa lata i należy się liczyć, że na stanowisku tym wzrasta porażenie chorobami i szkodnikami. W ostatnich latach przy wzroście powierzchni uprawy poplonów ozimych uprawia się ziemniaki jako plon wtóry po wcześnie zbieranych poplonach ozimych, tj. po rzepiku, rzepaku i życie uprawianym w czystym siewie. Termin sadzenia w tych wypadkach jest już dość późny, gdyż przypada na drugą połowę maja i wpływa to na obniżenie plonów ziemniaków.