Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Bytów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie to placówka dydaktyczna charakteryzująca się bardzo szerokim wachlarzem oferty edukacyjnej. Szkoła sięga swoją historią do lat czterdziestych XX wieku, kiedy to powstała inicjatywa podjęcia kształcenia kadr dla rzemiosła i przemysłu w tym niewielkim pomorskim mieście.
Dziś, szkoła mająca swoją siedzibę przy ulicy Sikorskiego w Bytowie, prowadzi kształcenie zarówno techników jak i naukę zawodu na poziomie szkoły zasadniczej.
Na wyższym poziomie można zdobyć atrakcyjne zawody technika informatyka, mechanika czy też technika pojazdów samochodowych – a więc specjalności nowoczesne i łatwo dające sobie radę na nowoczesnym rynku pracy.
Natomiast bardzo szeroka oferta kształcenia w szkole zawodowej zapewnia młode kadry dla wszystkich podstawowych dziedzin gospodarki niedużego miasta. Blacharz samochodowy, elektryk, murarz-tynkarz, ale także kucharz, cukiernik, wędliniarz, piekarz czy sprzedawca. To tylko kilka z nich.
Tych kierunków kształcenia szkoła prowadzi kilkanaście i wszystkie dopasowane są zarówno profilem jak i przedmiotem do oczekiwań zaplecza usługowego współczesnego miasta.
Kierownictwo szkoły dołożyło starań, aby placówka jak najpełniej utożsamiała się z miastem dostarczając lokalnej społeczności wykwalifikowanych kadr i aby absolwenci szkoły nie zasilali szeregów bezrobotnych, a przeciwnie – byli oczekiwani przez przyszłych pracodawców.
Absolwenci mają też wszelkie atuty ku temu, aby po ukończeniu szkoły podjąć własną działalność gospodarczą w wyuczonym zawodzie.