??????????????????????????Wypalenie zawodowe to stan, który dopiero niedawno został opisany i zanalizowany. Nie jest on ściśle związany ze zdrowiem, zwłaszcza psychicznym, ale można powiedzieć, że w pewien sposób od siebie zależą. I tym aspektem właśnie chciałabym się zająć. Współczesna medycyna wskazuje, że na wypalenie zawodowe wpływ ma bardzo wiele czynników i stan fizyczny jest jednym z nich. Zdarza się także relacja odwrotna, kiedy wypalenie zawodowe wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie, zwłaszcza psychiczne.

Można oczywiście powiedzieć, że to jest upraszczanie problemu, ale nie należy zapominać, że zmiany w zakresie zdrowia psychicznego bywają często niedostrzegalne, a wpływ na nie ma ogromnie wiele czynników. Medycyna wskazuje na zależność między wypaleniem a depresją albo nerwicą, a to jest związek niebagatelny. Bowiem w tym momencie nasze zdrowie psychiczne realnie i mocno wpływa na stan fizyczny.
Przy wypaleniu jesteśmy zmęczeni, medycyna udowadnia, że łatwiej łapiemy infekcje i mocniej odczuwamy ból.