W dzisiejszych niespokojnych czasach ludzie często dręczeni są przez problemy, których jeszcze kilkadziesiąt lat nie było. Muszą znaleźć na nie rozwiązania, często nie mając za sobą żadnego doświadczenia ani nawet precedensu. Tak się składa, że muszą sami go ustanowić, czy im się to podoba, czy nie. Dlatego nierzadko ryzykują popełnienie poważnego błędu. Na przykład w takiej kwestii zarządzania przedsiębiorstwem jak podjęcie decyzji odnośnie tego, czy Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych na zagraniczne placówki powinny być wyższe niż w macierzystej siedzibie firmy. Jeśli mamy do czynienia z polskimi warunkami, takie delegacje nie należą do rzadkości. A przecież koszty życia za granicą mogą znacznie przewyższać analogiczne wydatki, jakie pracownik ponosi w kraju. Jednak taka sytuacja nie zdarza się za każdym razem, aczkolwiek jest bardzo częsta. Dlatego też przedsiębiorcy często stają przed dylematem co do wysokości, jaką powinny wynieść Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych na zagraniczne placówki.