Pod terminem wyjazdy językowe kryje się nauka języków obcych za granicą, w krajach, gdzie są one oficjalnie używane, np. francuskiego we Francji, angielskiego w Anglii, hiszpańskiego w Hiszpanii, czy niemieckiego w Niemczech. Wyjazdy takie pozwalają na całkowite „zanurzenie” w języku, którego się uczymy, poprzez kontakt z nim 24/7 i tym samym są bardzo skuteczne.

Nauka odbywa się w zagranicznych szkołach językowych, których uczniowie przyjeżdżają na prowadzone przez nie kursy z całego świata. Ma to taka zaletę, że grupy są międzynarodowe, zatem komunikacja odbywa się wyłącznie w języku, którego się uczymy, np. po angielsku. Kolejną zaletą jest fakt, iż takie kursy rozpoczynają się co poniedziałek przez cały rok, a ich długość mnie jest sztywna – uczestnik sam wybiera jak długo chce się uczyć, a także jak intensywnie (ile lekcji dziennie). Pierwszego dnia zajęć pisze test oceniający jego poziom i na tej podstawie zostaje umieszczony w odpowiednie grupie.

Największą popularnością wśród Polaków cieszy się program angielski w Londynie, oferowany przez liczne działające tam szkoły językowe. Najlepsze z nich są akredytowane przez British Council, co oznacza, że świadczą usługi na najwyższym poziomie. Chodzi tu także o opiekę nad uczniami i oferowane im zakwaterowanie. Mogą oni mieszkać u miejscowej rodziny goszczącej, co pozwala na dalsze szlifowanie języka, a także w akademikach, hotelach, czy domach studenckich.

Ciekawą propozycją są także wakacyjne obozy językowe za granicą dla dzieci i młodzieży. Odbywają się one w letnie wakacje i, oprócz nauki, oferują wypoczynek, rekreacje, wycieczki itp. Wszystko w międzynarodowym gronie rówieśników z różnych zakątków świata. Najpopularniejsze są te, które organizowane są w Anglii oraz na Malcie i Cyprze.