Wełnistość jest zdolnością niektórych gatunków zwierząt do wytwarzania włosów o specyficznych właściwościach fizycznych. Włosy pochodzenia zwierzęcego, posiadające właściwości przędne i zdolność do spilśniania się bez domieszki innych włosów, nazwano wełną. Głównymi producentami wełny są owce, dostarczają jej też wielbłądy, lamy, alpaki, kozy i króliki rasy angorskiej. Znaczenie gospodarcze wełny jest wynikiem jej właściwości fizycznych i chemicznych, dzięki którym jest ona złym przewodnikiem ciepła, chroni przed zimnem, przepuszcza powietrze i jest higroskopijna. Dzięki tym zaletom stała się podstawowym surowcem dla przemysłu tekstylnego. Właściwości fizyczne wełny. Do fizycznych właściwości wełny zalicza się długość i grubość włosa, wytrzymałość na zerwanie, rozciągliwość, elastyczność i plastyczność, spilśnianie się, higroskopijność, karbikowatość, połysk i barwę. Wyróżnia się długość pozorną włosa wełny i rzeczywistą. O długości pozornej włosa mówi się, gdy nie jest on rozprostowany, a długość rzeczywistą mierzy się po rozprostowaniu. Długość na istotne znaczenie w przemyśle tekstylnym. Włosy krótsze niż 3,8 cm nie nadają się do przędzenia, dłuższe włosy czynią przędzę mocniejszą. Włosy o długości równej lub przekraczającej 8,89 cm przeznaczane są na osnowę.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.