Od dawna rolnicy używali liści cykorii do żywienia zwierząt, ponieważ są one cenną paszą, ale tylko wtedy, gdy są świeże i niezapiaszczone. Zwiędnięte i nadpsute nie nadają się do skarmiania, dlatego nadwyżki liści świeżych należy zakisić. Liście cykorii są chętnie zjadane przez trzodę chlewną. Korzenie są również dobrą paszą dietetyczną. W związku z tym w wielu krajach uprawia się cykorię wyłącznie na paszę. Sieje się ją w czystym siewie lub w mieszankach z lucerną czy koniczyną szkarłatną. Mieszanki takie można użytkować przez 3 lub 4 lata, kosząc do 4 razy w ciągu roku. Doświadczenia krajowe wykazały dobre wyniki z uprawą cykorii w mieszance z koniczyną czerwoną lub lucerną. Przykładem takiej mieszanki może być: 12 kg/ha nasion cykorii i 5-8 kg/ha koniczyny. Pod uprawę cykorii na paszę dobre są gleby głębokie, średnio ciężkie, piaszczysto-gliniaste z dostateczną ilością wapnia i odpowiednio wilgotne Obornik stosuje się jesienią. Wiosenną uprawę przeprowadza się podobnie jak przy uprawie form przemysłowych. Dobre wyniki daje również wsiewka cykorii w rzadko wysiany owies lub jęczmień. Cykorię na paszę sieje się wcześniej niż przemysłową, bo już w początkach kwietnia. Przy siewie rzędowym stosuje się rozstawę rzędów 15-20 cm. Przy starannej walce z chwastami i corocznym zasilaniu plantacji nawozami mineralnymi cykorię można użytkować przez 4-5 lat, uzyskując co roku 4-5 pokosów.