Wywiady IDI inaczej nazywane jako „Pogłębione wywiady indywidualne” są jedną z podstawowych technik badań jakościowych polegających na przeprowadzeniu rozmowy ze specjalnie wyselekcjonowanym respondentem. W przeciwieństwie do wywiadów zogniskowanych (FGI) polegających na wywiadzie z grupą osób wywiady IDI przeprowadzane są „twarzą w twarz”. Takie bezpośrednie wywiady pozwalają zachować większą intymność w prowadzonym wywiadzie. Każdy taki wywiad powinien być rejestrowany przez profesjonalne urządzenia rejestrujące tak aby można było w łatwy sposób przeprowadzić transkrypcje wywiadów IDI. Wysoka jakość nagrania pozwala w szybszy i tańszy sposób dokonać przeniesienia tekstu zapisanego na ścieżce dźwiękowej na format tekstowy. Wywiady IDI trwają przeciętnie od 60 do 90 minut, a koszt takiej transkrypcji wynosi ok. 50zł. W Polsce istnieje wiele firmy oferujących możliwość transkrypcji wywiadów IDI. Pozytywnym aspektem ich działalności jest możliwość przesłania ścieżki dźwiękowej do transkrypcji „online”.