Jest wiele rodzajów tłumaczeń. Jednym z najpopularniejszych jest tłumaczenie konsekutywne, czyli następcze. W przypadku tego rodzaju tłumaczeń nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt do tłumaczeń. Tutaj tłumacz najczęściej stoi koło prelegenta prezentującego swoja wypowiedź, a po skończonej przemowie lub zrobieniu przerwy w jej części zadaniem tłumacza jest jak najlepsze przekazanie treści, które chwilę wcześniej były prezentowane.
Zadania tłumacza konsekutywnego

W czasie wystąpienia, tłumacz sporządza notatki, którymi później będzie się posiłkował. Przemówienia podczas tej formy tłumaczeń mogą trwać nawet kilkanaście minut, jednak to co jest najbardziej charakterystyczne to fakt, że tłumacz przekazujący już przetłumaczone treści występuje w takiej formie jakby to on właśnie przemawiał. Różnica jest taka, że mowa tłumacza jest zawsze nieco krótsza, ponieważ stara się on wyciągnąć jak najwięcej konkretów i najważniejszych kwestii z komunikatu przedmówcy.

Tłumaczenia konsekutywne mają podobną formę do znacznie popularniejszych tłumaczeń typu liaison, których zadaniem jest tłumaczenie tekstu po kilkunastu zdaniach wykorzystując krótkie przerwy podczas wypowiedzi. Z tego też powodu przerwy są robione wtedy znacznie szybciej. Konsekutywne tłumaczenie ma więc na celu przekazywanie najważniejszych informacji pomijając niewiele wnoszące do wypowiedzi elementy. Wykorzystywane są najczęściej podczas oficjalnych przemówień polityków, podczas wizyt w wielu krajach i miejscach.
Metoda liaison

Do mniej oficjalnych wystąpień i rozmów wykorzystuje się metodę liaison. Jest ona znacznie atrakcyjniejsza do odbiorcy, potrafi przykuć jego uwagę, a przy tym długość wypowiedzi nie jest męcząca. O jaka metoda zostanie wykorzystania do tłumaczenia zależy głownie od sytuacji, ale także od preferencji rozmówców i tłumacza. Spotkania często maja przeróżny charakter więc warto wcześniej ustalić, jak będzie wygodniej i przyjemniej dla wszystkich stron. Często przecież tłumacz konsekutywny preferuje konstruowanie tłumaczenia za pomocą krótkich zdań, aby jak najlepiej oddać treść wypowiedzi. W obu metodach poza kartką papieru żaden specjalistyczny sprzęt do tłumaczeń nie jest praktycznie potrzebny.