Popularne powiedzenie twierdzi, że za mundurem panny sznurem. Czy tak jest w rzeczywistości? Zapewne jak w każdym przysłowiu, i w tym kryje się ziarno prawdy. Wielu młodych ludzi swoją karierę zawodową zamierza rozpocząć w służbach mundurowych. Część z nich wybiera się do wojska, jednakże obowiązuje tam dosyć ostra selekcja kandydatów. Inni, chcący mieć pracę blisko miejsca zamieszkania, postanawiają wstąpić do policji. Co roku chęć wstąpienia zgłaszają tysiące kandydatów. Proces rekrutacyjny dzieli się na kilka etapów. Na samym początku należy złożyć swoje Curriculum Vitae dołączając do niego szereg zaświadczeń i oświadczeń kandydata na policjanta . Jeśli życiorys będzie spełniał wymagania formalne, osoba taka zostanie zaproszona na rozmowę i dostanie do rozwiązania testy do policji. Na ich podstawie psycholog stwierdzi, czy kandydat nadaje się do służby. Jeśli weryfikacja psychologiczna zakończy się wynikiem pozytywnym to kandydat zostaje przyjęty na szkolenie, które odbywa się w ośrodku szkoleniowym policji w Słupsku.