Każdy pracodawca powinien pamiętać o tym, aby zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy, a także zaznajomić ich z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W zależności od zawodu i obejmowanego stanowiska wymagania w tej kwestii nieznacznie się różnią, jednak obowiązek odbycia szkolenia podstawowego z zakresu BHP nałożony jest na każdego pracownika. To w interesie pracodawcy leży zadbanie o to, by jego pracownicy zostali odpowiednio wyedukowani, przy czym szkolenia te należy odnawiać z częstotliwością (w zależności od wykonywanej pracy) od roku do sześciu lat. Wygodnym i skutecznym rozwiązaniem dla tego wymogu jest szkolenie okresowe BHP online – które pracownicy mogą odbyć w dogodnym dla siebie czasie. E-learning to dziś popularna forma zdobywania i poszerzania wiedzy, która niesie za sobą szereg korzyści. Każdy może odbywać kurs indywidualnie, według własnego tempa, a sprawdzenie zdobytych wiadomości może odbywać się na drodze wypełnienia internetowego testu, co dodatkowo eliminuje stres związany z pisaniem egzaminów.