Obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP
Szkolenia BHP zgodnie z Kodeksem Pracy są obowiązkowymi szkoleniami, które każdy pracodawca zobowiązany jest przeprowadzić każdemu nowemu pracownikowi. Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu uświadomić zarówno pracodawcę, jak i pracownika o niebezpieczeństwach, które mogą się pojawić w czasie wykonywania pracy. Jeżeli jednak pracodawca, na którym ciąży ten obowiązek nie przeprowadzi takiego szkolenia, a pracownik w czasie pracy ulegnie jakiemuś wypadkowi, to cała odpowiedzialność spada na właściciela. W najgorszym wypadku może z tego powodu popaść w poważne problemy finansowe, z tego też względu nie należy lekceważyć takiego szkolenia. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może zostać przeprowadzone w siedzibie pracodawcy lub w siedzibie firmy, która zajmuje się przeprowadzaniem tego rodzaju szkoleń. Ważne jest jednak to, aby zostało przeprowadzone niezwłocznie po przyjęciu do pracy pracownika a najlepiej jeszcze tego samego dnia, w którym został zatrudniony.