Edukacja i nauka to długi proces zaczynający się już w najmłodszych latach dziecka. Kształcenie dzieli się na kilka etapów: wczesnoszkolne, podstawowe, gimnazjalne, średnie i wyższe.

Na każdym etapie program naukowy dopasowany jest do wieku i możliwości ucznia. Na poziomie podstawowym najważniejsze jest zdobycie przez ucznia umiejętności: czytania, myślenia matematycznego, myślenia naukowego, poznanie języka obcego na poziomie podstawowym, opanowanie technologii informacyjno komunikacyjnych, odnajdywanie się i współpraca z zespołem. Kolejne etapy edukacji rozszerzają zakres naukowy. Najważniejszym punktem w edukacji każdego ucznia jest szkoła podstawowa. Jako pierwsza przekazuje podstawy, które stanowią istotny element dalszego kształcenia, są powielane i systematycznie rozszerzane o kolejne wiadomości.

Szkoła podstawowa przygotowuje ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym. Dostarcza niezbędnej wiedzy zdrowotnej, dotyczącej higieny, prowadzenia zdrowego trybu życia, zachęca do aktywności fizycznej.