Wiemy doskonale, że w każdym zakładzie pracy, nie zależnie od wykonywanych zadań i posiadanego stanowiska, szkolenie BHP jest obowiązkowe i musimy posiadać je udokumentowane w swojej teczce. Jeżeli pracodawca nie wykonuje takiego szkolenia we własnej firmie, warto skorzystać z ofert firm szkoleniowych, które szkolenia wykonują profesjonalnie i w korzystnych cenach. Do tego celu ośrodki szkoleniowe dysponują odpowiednim wyposażeniem, a sala konferencyjna Warszawa mieści nie kiedy nawet ponad sto osób, dlatego szkolenia mogą odbywać się w dużych grupach. Także pracodawcy nie posiadając własnych sal konferencyjnych, często wynajmują specjalistyczne sale w ośrodkach szkoleniowych bądź innych placówkach, aby ich pracownicy posiadali właściwe przeszkolenie BHP i komplet potrzebnych dokumentów.
Nawet jeżeli jesteśmy tylko pracownikiem biurowym, musimy mieć aktualne szkolenie z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, które będzie nas przestrzegało przed niebezpieczeństwami, a dzięki niemu praca w biurze zawsze będzie bezpieczna.