Czego uczy nas szkoła? Wielu z nas docenia ją dopiero po latach, inni uważają, że w ogóle nie była im potrzebna. Szkoła to jednak pierwsze przyjaźnie, ważne znajomości, to odkrywanie siebie. Nigdy już nie będziemy mieli tyle czasu na uczenie się nowych umiejętności.

To w szkole wiele osób odkrywa swoją pasję. Może być nią muzyka, fizyka kwantowa albo balet. Zauważamy, że jesteśmy w czymś lepsi od innych – szkoła jest idealnym miejscem do rozwijania tych zdolności. Mogą one przydać nam się w przyszłości, a nawet pozwolić nam znaleźć pracę marzeń. Dlatego warto jest zapisać się na zajęcia dodatkowe czy też do dodatkowej szkoły, która te umiejętności rozwinie.
Taką szkołą jest na przykład szkoła rysunku. Szkoła rysunku skupia się na szkoleniu praktycznych umiejętności, które wykraczają poza program zajęć plastycznych w zwykłej szkole. To tutaj dowiemy się, co musimy poprawić, a co robimy dobrze. Szkoła rysunku może nam pomóc przygotować się na studia na akademiach pięknych lub też na studiowanie architektury.