Dziś produkuje się już rury szklane o prześwicie 40 cm i naczynia (np. kolby destylacyjne) pojemności 150 1! Całe zestawy fabryczne ze szkła robią bardzo przyjemne wrażenie. W ten sposób produkuje się obecnie wodę podwójnie destylowaną najwyższej jakości w dużych ilościach. Również syntezę witaminów C, Bi i otrzymywanie chloromycetyny prowadzi się całkowicie w szkle, co oprócz czystości pracy zapewnia kontrolę przebiegu procesu. W końcowej fazie produkcji penicyliny i streptomycyny w wielu fabrykach używa się aparatury ze szkła. Rury szklane zdały świetnie egzamin w mleczarniach, nie zanieczyszczając mleka, co może się zdarzyć, gdy mleko styka się z metalem. Gładkość szkła zabezpiecza przed osadzaniem się zawiesin, co też polepsza jakość mleka. Dodajmy jeszcze łatwość mycia i odkażania takiej instalacji, a otrzymamy obraz odpowiedniego tworzywa dla przemysłu mleczarskiego. Idealnego tworzywa nie ma ? każde nieco się zużywa. Szkło też nie stanowi wyjątku, o tym wiemy i z tym trzeba się liczyć. Obszerne katalogi tworzyw podają dane, ile miligramów tworzywa przechodzi do roztworu z 1 dm2 powierzchni pod działaniem takiego a takiego odczynnika.