Świat podatków jest tematem bardzo skomplikowanym nie tylko dla polaków ale również dla urzędów skarbowych. Istnieje bardzo wiele przepisów regulujących aspekt wyliczania podatku pochodowego. Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy jest uzależnione od kilku czynników takich jak wysokość podatku opłaconego za granicą oraz kraju, w którym ten podatek został opłacony.

Podatek dochodowy, który został opłacany na terenie państwa należącego do Unii Europejskiej może zostać zwrócony przez urząd skarbowy tego państwa w sposób zdecydowanie łatwiejszy niż ma to miejsce w porównaniu z innymi państwami nie należącymi do UE.
Zwrotem opłaconego podatku zajmuje się wiele przedsiębiorstw, jednakże każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
Zastosowanie mają tutaj:
– międzynarodowe prawo podatkowe oraz
– międzynarodowe standardy rachunkowości.
Dodatkowym czynnikiem regulującym obowiązek zapłaty lub zwrotu podatku dochodowego są ustawy tworzone przez państwo.
Ich nieustanne zmiany powodują, że praktycznie cały czas biura rozliczeniowe na terenie całego świata muszą doskonalić i poszerzać posiadaną wiedzę.