Technolog musi wówczas czuwać nad tym, aby zawracane produkty były starannie oczyszczone. Każde zanieczyszczenie nie usunięte przed zawróceniem powoduje nagromadzanie się zanieczyszczeń w zawracanej części materiału. Prowadzi to do obniżenia wydajności produktów reakcji. Przerwanie produkcji jest wtedy jedynym sposobem pozwalającym na dokładne oczyszczenie zawracanego materiału. Nie trzeba tutaj wyjaśniać, jakie straty i koszty to powoduje. Oczyszczanie substancji dla celów przemysłowych też musi więc być dokładne i w żadnym wypadku nie można go lekceważyć. Oczyszczanie, tak jak każdy proces technologiczny ? kosztuje. Dążeniem każdej zdrowej gospodarki jest, by koszty te były jak najmniejsze. Niektóre z metod są bardzo kosztowne, wymagają specjalnych aparatur i stosowane być mogą jedynie w tym przypadku, gdy cena produktu otrzymywanego jest wysoka. Krótkowzroczny producent może oczyszczać tanio, marnując jednak przy tym wiele składnika głównego i bezpowrotnie tracąc zanieczyszczenia, które po skoncentrowaniu często mogłyby mieć dużą wartość. Obecnie zadaniem technologii jest nie tylko oczyszczać produkty tanio i dokładnie, ale i uzyskiwać przy tym produkty uboczne.