Sygnały rynkowe mogą pełnić dwie z gruntu przeciwstawne funkcje: mogą być prawdziwymi wskazówkami dotyczącymi motywacji, zamiarów czy celów konkurenta albo mogą być bluffami. Bluffy są sygnałami nadawanymi w celu wprowadzenia w błąd innych firm, aby podjęły one lub zaniechały działania z korzyścią dla emitującego te sygnały. Dostrzeżenie różnicy między bluffem a prawdziwym sygnałem często wymaga wnikliwych sądów. Sygnały rynkowe mają różną formę, w zależności od zachowania określonego konkurenta i od stosowanego środka. Przy omawianiu różnych rodzajów sygnałów istotne będzie wskazanie, w jaki sposób można je wykorzystać jako bluff, a także jak odróżnić bluff od prawdziwego sygnału. Ważnymi rodzajami sygnałów rynkowych są: zapowiedzi działali, informacja po fakcie, jawne dyskusje o sytuacji w sektorze, omawianie i wyjaśnianie własnych posunięć przez konkurentów, prawdopodobna i rzeczywista taktyka konkurentów, sposób początkowego wdrażania zmian strategicznych, rozbieżność z dawnymi celami, z poprzednimi normami, parada krzyżowa, wojująca marka wyrobu i prywatne powództwa antytrustowe.