Rejestr podatników VAT

Rejestr podatników VAT jest wykazem, który pozwala zweryfikować, czy dana firma należy do podatników.
Wyszukanie podatnika jest możliwe za pomocą NIP-u lub nazwy danego podmiotu. Rejestr podatników VAT umożliwia weryfikację podatników wykreślonych lub niezarejestrowanych, oraz podatników przywróconych. Te dane udostępnione zostają dzięki Ministerstwu Finansów.
Co znajdziemy w tym rejestrze? Jakie dane ukazuje rejestr podatników VAT?
Znajdziemy tutaj nazwę danej firmy lub nazwisko podatnika, numer REGON, PESEL, numer w KRS-ie (Krajowym Rejestrze Sądowym), adres prowadzenia działalności, imiona i nazwiska osób prowadzących firmę oraz wspólników, daty rejestracji lub wykreślenia z tego rejestru.
Rejestr podatników VAT jest prowadzony w oparciu o obowiązującą ustawę o podatku od towarów i usług, czyli o podatku VAT. Umożliwia on sprawdzenie wiarygodności istnienia danej firmy, zapobiega wyłudzeniom i oszustwom finansowym.
Rejestr podatników VAT jest dostępny dla każdego, kto potrzebuje zweryfikować dany podmiot i sprawdzić jego dane.