Zaufanie podstawą prowadzenia biznesu.

W prowadzeniu biznesu bardzo dużą rolę odgrywa wzajemne zaufanie. Świadomość, że możemy polegać na wspólniku czy kontrahencie pozwala nam podejmować mniej lub bardziej ryzykowne decyzje. Ważne jest, żeby mieć świadomość, że istnieją narzędzia dzięki którym, to zaufanie możemy oprzeć na konkretnych podstawach.

Jednym z takich narzędzi jest przygotowany przez rząd rejestr podatników vat. Możemy w nim łatwo sprawdzić, czy dany podmiot w nim figuruje. Jeżeli tak, to wiemy, że mamy do czynienia z uczciwym klientem i nie staniemy się ofiarą przestępstwa podatkowego polegającego na wyłudzaniu VAT-u. Jeżeli wpisując nazwę lub Numer identyfikacji podatkowej potencjalnego kontrahenta uzyskamy informację, że nie ma go w wykazie, to powinna się nam zapalić czerwona lampka. Świadoma weryfikacja firm lub innych podmiotów, z którymi współpracujemy pozwoli nam uchronić się przed oszustwem. To z kolei, może nam oszczędzić wiele czasu, pieniędzy i stresu związanych ze składaniem wyjaśnień i ponoszeniem kar.