Przygotowanie dziecka do szkoły

Już niebawem w naszym kraju naukę będą rozpoczynały dzieci w wieku lat sześciu. Do rozpoczęcia nauki warto dzieci przygotować jeszcze przed pierwszym dzwonkiem 1 września. Oczywistą sprawą jest, że dziecko, które ma rozpocząć naukę w szkole jest tą nową sytuacją nieco przerażone. Zadaniem rodziców jest więc przedstawienie szkoły w jasnych barwach. Dziecka nie należy straszyć szkołą, ale nauczyć je, że szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Rodzice powinni zachęcać dziecko do nauki poprzez pokazanie mu, że nauka w szkole nauczy go nowych umiejętności, które dziecko będzie mogło wykorzystać w codziennym życiu. Bardzo ważne jest także ćwiczenie sprawności manualnej dzieci. Sprawność manualna jest dziecku niezbędna wraz z rozpoczęciem nauki pisania. Palce dziecka możemy oczywiście usprawnić w domu poprzez zabawę lub poprzez pomoc w niewielkich pracach domowych. Dziewczynki na pewno chętnie będą bawiły się w nawlekanie guzików czy korali. Dziecko może też obierać ziemniaki używając do tego oczywiście bezpiecznej obieraczki. Oczywiście nie warto ograniczać się tylko do ćwiczenia sprawności manualnej dziecka. Warto także nauczyć dziecko, jak koncentrować się na lekcjach. Koncentracji możemy dziecko uczyć także poprzez wspólną zabawę. Doskonałą okazją do ćwiczenia koncentracji jest wspólne z dzieckiem układanie puzzli i codzienne czytanie przed snem. Kiedy nasze dziecko już rozpocznie naukę w szkole nie zapominajmy, że dziecko należy chwalić. Dzięki temu dziecko stanie się bardziej pewne siebie, z chęcią będzie podejmowało nowe wyzwania, które postawi przed nim szkoła. Pamiętajmy, że dziecko musi mieć także czas wolny.