Przydomowe oczyszczalnie sciekow (8)Wszelkie ścieki, również te pochodzące z domowej instalacji kanalizacyjne, stanowią poważne zagrożenie zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla zdrowia ludzi oraz zwierząt. Ich oczyszczanie jest obowiązkowe, co regulują także odpowiednie przepisy prawa i dlatego do ich prawidłowej utylizacji warto wybrać funkcjonalne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Decydując się na nie, możemy wybierać spośród wielu dostępnych modeli, które z reguły dzielimy na mechaniczne i biologiczne. Oczyszczanie odbywa się w nich w dwóch etapach, beztlenowym wstępnym podczyszczeniu i dokładnej, ostatecznej filtracji z użyciem bakterii tlenowych. Pierwszy etap polega na mechanicznym oddzieleniu zanieczyszczeń w procesach opadania i wypływania, a drugi to tzw. klarowanie szarej wody. Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają nieskomplikowaną budowę, co zapewnia ich długa i bezproblemową eksploatację. Wystarczy tylko odpowiednio zamontować całą instalację i dbać o regularne uzupełnianie biopreparatów dbających o florę bakteryjną.