Kiedy marzenie o własnej firmie zostaje spełnione, a jej działalność powoli rusza do przodu, czujemy radość oraz dumę z własnego osiągnięcia, i swojej przedsiębiorczości, która pozwoliła nam na rozwinięcie skrzydeł na własny rachunek. Z czym jednak wiąże się prowadzenie firmy, oraz bycie szefem własnym, i swoich podwładnych? Przede wszystkim, jest to odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w firmie, których celem jest wywiązanie się z umów i terminów, czy też doprowadzenie do finalizacji danych zamówień i projektów. Jest to pierwszy warunek dobrego funkcjonowania firmy oraz jej rentowności. Następnym warunkiem, nie mniej ważnym niż ten pierwszy, jest oczywiście wypłacalność, zarówno w postaci pensji współpracowników, jak i opłat za wynajem np. biura, i ogólnie rzecz ujmując, za dogodności z których korzystamy, tworząc firmę. Aby interes był opłacalny, jego dochód musi być dodatni, co w większości przypadków nie nastąpi od razu po założeniu firmy, i należy liczyć się z tym, iż na początku zyski mogą się nie pojawiać, lub pojawiać, lecz znikome. Odpowiedzialność oraz dobra organizacja to dwa nieodłączne elementy egzystencji szefa.