Obsługa kantoru internetowego to nie lada wyzwanie. Trzeba mieć na uwadze wiele różnych aspektów tego zadania, z których każdy wymaga od nas maksymalnego wkładu pracy. Zacznijmy od najważniejszego, czyli bezpieczeństwa klientów. Program do kantoru który będzie zastosowany musi posiadać odpowiednie certyfikaty i homologacje, co potwierdzi że jest bezpieczny i w stu procentach nadaje się do wykonywania powierzonego mu zadania.

Kolejną kwestią są same obliczenia finansowe i rachunkowe. Baza danych w której będą zapisywane dane klientów i założonych przez nich rachunków powinna być szybka, elastyczna i bezpieczna. Jeśli tylko jest to możliwe, program do kantoru nie powinien dawać możliwości bezpośredniego połączenia z bazą danych z Internetu. Obsługa powinna być możliwa jedynie przez dedykowaną stronę WWW, na której klienci po zalogowaniu mogą dokonywać operacji finansowych typu wymiana walut, czy przelewy w obcej walucie. Spełnienie tych wymogów jest konieczne do poprawnego funkcjonowania kantoru internetowego.