Produkcja nasienna cykorii, podobnie jak innych roślin korzeniowych, trwa 2 lata. W pierwszym roku stosuje się wysiew na polu odpowiednio oddalonym od innych upraw cykorii, zachowując obowiązujące w tym zakresie przepisy dotyczące izolacji przestrzennej. Wysiew stosuje się wg zasad podobnych jak przy uprawie cykorii przemysłowej, dążąc do gęstej, równej obsady roślin. Zapewnia to uzyskanie wyrównanych sadzonek. Zbiór przeprowadza się ręcznie lub maszynowo, obcinając liście na wysokości 2-3 cm ponad główką. Na zimę korzenie kopcuje się, a w następnym roku wczesną wiosną wysadza, w rozstawie 50 x 50 cm. Na jednym hektarze powinno być ok. 40 tys. wysadków. Dojrzewają one bardzo nierówno. Zbierać je należy, gdy większość nasion zaczyna dojrzewać. Zbioru nie można zbytnio opóźniać, gdyż nasiona łatwo osypują się. Skoszone nasienniki ustawia się i dosusza na polu. W tym czasie należy je strzec przed ptakami, które mogą wyrządzić jeszcze większe szkody niż przy uprawie buraków. Cykorię omłaca się łatwo, należy przy tym młocarnię tak ustawić, aby uniknąć zanieczyszczenia nasion resztkami roślin.