Problemy z matematyką

Już na początkowym etapie edukacji szkolnej niektóre dzieci zaczynają mieć problemy z matematyką. Niechęć dziecka do matematyki może być spowodowana prowadzeniem lekcji matematyki przez wymagającego i surowego nauczyciela, ale przyczyny kłopotów z nauką właśnie matematyki mogą leżeć zupełnie gdzie indziej. W ustaleniu ich przyczyn rodzice na pierwszym etapie powinni więc przede wszystkim bardzo uważnie obserwować dziecko. Jeżeli w trakcie obserwacji zauważymy, że nasze dziecko nie opanowało jeszcze zbyt dobrze liczenia w zakresie do 10, błędnie nazywa cyfry, ale też źle czyta i myli strony w książce to prawdopodobnie przyczyną kłopotów z matematyką jest zaburzenie o nazwie dyskalkulia. Zaburzenie to nie powoduje obniżenia sprawności intelektualnej dziecka, takie dziecko jest pod względem intelektualnym rozwinięte prawidłowo. Dyskalkulia sprawia jednak, że dziecko nie potrafi zrozumieć pojęć abstrakcyjnych, liczb i cyfr. W takiej sytuacji warto więc odwiedzić poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Postawienie diagnozy nie rozwiąże problemu, ale na pewno go złagodzi. Może się jednak zdarzyć i tak, że nasze dziecko ma zdolności do nauki przedmiotów humanistycznych, a nie ścisłych. Takie dziecko będzie wymagało więcej uwagi ze strony nauczyciela matematyki, ale także pomocy ze strony rodziców lub korepetytora. Od takiego dziecka rodzice nie powinni jednak oczekiwać piątek i szóstek z matematyki. Takie oceny będą poza jego możliwościami. Wielkim sukcesem w przypadku dziecka o zdolnościach humanistycznych będzie ocena dostateczna z matematyki. Rodzice mogą wspomóc dziecko grając z nim w logiczne gry.