Przenośniki w pracy

Rozwój nowych technologii sprawił, że pracę ludzką zaczęły zastępować zautomatyzowane maszyny. Nie da się ukryć, że praca mechaniczna jest zdecydowanie wydajniejsza i wykracza ona poza zdolności ludzkie.

Jednym z przykładów, o którym mowa powyżej są przenośniki, których zastosowanie ułatwia proces produkcji w wielkich zakładach przemysłowych. Przykładem tego typu może być praca w browarze. Kiedyś to piwowar odpowiadał za proces warzenia, fermentacji, rozlewu i kapslowania butelek. Dziś oczywiście główni piwowarzy dalej za to odpowiadają, jednakże dzięki nowoczesnemu sprzętowi nie muszą tego robić własnoręcznie. Od zacierania słodów są kadzie warzelne, zaś od fermentacji – tanki, w których brzeczka zamienia się w młode piwo.

Po ukończonym procesie powyżej następuje nagazowanie trunku, a następnie trafia on do rozlewu. I tu właśnie pojawiają się zalety przenośników, ponieważ dzięki nim duży browar jest w stanie zapełnić kilkanaście tysięcy butelek w godzinę. Potem jeszcze następuje kapslowanie i ich etykietowanie, po czym trafiają do dystrybucji.

słowa kluczowe: Primacon przenośniki rolkowe, przenośniki Primacon, przenośniki rolkowe Primacon, przenośniki spiralne Primacon, yalung kang