Ta choroba oczu wykrywana zazwyczaj jest zupełnie przypadkowo przy okazji badania oka z innych niż podejrzenia jaskry powodów. U ponad połowy przypadków istnieje taki rodzaj jaskry, która długo i całkiem bezboleśnie uszkadza włókna nerwu wzrokowego. Powoduje to takie ubytki w polu widzenia, które widoczne są wtedy, gdy uszkodzony zostaje już cały nerw. Druga postać jaskry to dużo rzadziej występująca ostra postać, która charakteryzuje się bardzo wysokim ciśnieniem międzygałkowym, silnym bólem oka, głowy a nawet brzucha, nudnościami i wymiotami. Oto kilka faktów zbadanych, jeśli chodzi o chorobę zwaną jaskrą:
1. Nieprawdą jest, że w przebiegu jaskry zawsze towarzyszy wysokie ciśnienie w oku; wprawdzie wysokie ciśnienie przyczynia się do rozwoju jaskry, ale i przy normalnym ciśnieniu możliwy jest rozwój tej choroby;
2. Nieprawda jest, że choroba bardzo pogarsza wzrok a patrząc na światła widzi się charakterystyczne „tęczowe okręgi”; takie kręgi widzi tylko 10 % chorych na jaskrę a ubytek widzenia przebiega całymi latami i niezauważalnie;
3. Nieprawdą jest, że jaskra rozwija się tylko i wyłącznie u ludzi w zaawansowanym wieku; chorują ludzie w różnym wieku a dosyć często zaczyna się już przed 40 rokiem życia
4. Nieprawda jest, że zawsze prowadzi do utraty wzroku; wcześnie wykryta i dobrze leczona daje szansę na utrzymanie widzenia…