Wraz z rozwojem własnej firmy, pojawia się konieczność rozszerzenia liczby osób, które będą pracować na rzecz dalszego rozwoju. Najprostszym sposobem jest zatrudnienie pracownika. Trzeba przy tym pamiętać, że podpisanie umowy o pracę, poza oczywistą koniecznością wypłaty wynagrodzenia za pracę, nakładana pracodawcę dodatkowe obowiązki. Przede wszystkim jest to wymóg opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto, należy respektować prawa wynikające z Kodeksu Pracy, jak chociażby prawo do urlopu wypoczynkowego. Te wszystkie obostrzenia sprawiają, że w wielu przypadkach przedsiębiorcy rezygnują z zatrudniania pracowników, a jego zadania przekazują innym podmiotom w drodze zwanej outsourcingiem. Outsourcing polega na tym, że zadania, do których normalnie konieczne byłoby zatrudnienie pracownika wykonują inne podmioty gospodarcze. Klasycznym przykładem jest outsourcing księgowości do biur rachunkowych. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba martwić się o zastępstwo na czas urlopu czy zwolnienia chorobowego pracownika. Ponadto nie trzeba odprowadzać składek ZUS, dzięki czemu rozwiązanie to bywa często tańsze. Nic dziwnego zatem, że zyskuje ono coraz większe grono zwolenników.