Na drodze kariery
Ścieżka kariery zawodowej młodego człowieka może przyjmować różne formy, lecz przebrnięcie przez studia w celu zdobycia wykształcenia wyższego stało się niemal standardem. U progu dorosłości, niezależnie od tego czy zdecydujemy się studiować w trybie dziennym, czy zaocznym, czeka nas pisanie pracy inżynierskiej lub licencjackiej, a w następnym etapie magisterskiej. Być może ktoś pokusi się o dalsze zdobywanie wiedzy i tytułów – idąc na studia trzeciego stopnia. Są jednak również osoby, które od początku stawiają na doświadczenie zawodowe i fach w ręku – ich omija obowiązek pisania prac naukowych, gdyż zamiast na studia, wybierają się do pracy. Niezależnie jednak od tego, którą ścieżkę kariery wybierzemy, należy pamiętać o inwestowaniu we własne kompetencje, zarówno te zawodowe, jak i osobiste. Zdobywanie wiedzy i umiejętności powinno iść w parze z gromadzeniem doświadczeń praktycznych. Warto także przyjąć odpowiednią postawę wobec tych zdarzeń i wyzwań, na które nie mamy wpływu i wyciągać z nich cenne lekcje życia.