Od 25 lat „Poradnik montera elektryka” cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem czytelników chcących zgłębić wiedzę w zakresie montażu oraz eksploatacji i konserwacji instalacji urządzeń elektroenergetycznych.

Autorzy, będący specjalistami z przedstawianych dziedzin nauki, szczegółowo omawiają wiadomości z zakresu rysunku technicznego i dokumentacji technicznej, materiałów, ich właściwości oraz wiedzy z zakresu matematyki, mechaniki i elektrotechniki. W bardzo przystępny sposób omówione są również tematy dotyczące maszyn elektrycznych, od wiadomości ogólnych do szczegółowych dotyczących maszyn prądu stałego, silników indukcyjnych, maszyn synchronicznych, transformatorów i przekształtników. Poradnik zawiera również pomocne informacje dotyczące spawania elektrycznego, elektrycznych elementów automatyki, wiedzy z zakresu napędu elektrycznego, eksploatacji maszyn elektrycznych i transformatorów. Całe działy poświęcone są również rozdzielnicom elektroenergetycznym oraz kompensacji mocy biernej.

Zawierający konkretną i praktyczną wiedzę, „Poradnik montera elektryka” przeznaczony jest przede wszystkim dla monterów i techników elektryków, ale pomocny będzie również w praktycznej nauce zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i elektroenergetycznym oraz studentom, w przygotowywaniu się do egzaminów z przedmiotów związanych z elektrotechniką.