Język polski nie należy do prostych języków. Nie tylko jest bardzo skomplikowany i złożony, ale również ma wiele wyjątków, odstępstw i innych dziwnych zjawisk. Dlatego też tak ważne jest dbanie o czystość języka już od najmłodszych lat dziecka i uczenie go poprawnego sposobu wypowiadania się i wysławiania. Trzeba wiedzieć bowiem, że dziecko, które nauczy się poprawności językowej naturalnie, w użyciu, będzie miało po prostu łatwiej. Takie dziecko ma wówczas gwarancję, że będzie wiedziało w jaki sposób się prawidłowo posługiwać językiem polskim bez konieczności żmudnej i długiej nauki. To bardzo ważne, ponieważ to, im więcej czasu poświęcimy na naukę polskiego, w późniejszym czasie jest pewną stratą z innych zagadnień. Im mniej czasu musimy poświęcić na język polski, tym więcej możemy przeznaczyć na poszerzanie horyzontów. To bardzo ważne i warto mieć to na uwadze. Trzeba dbać o czystość i poprawność języka, ponieważ to nasz ojczysty język i wyrazem szacunki do niego jest poprawne jego używanie.