Zdrowie kobiety
W Polsce nadal na raka szyjki macicy oraz na raka piersi choruje dużo kobiet. Wynika to prawdopodobnie z niewystarczającej profilaktyki. Pomimo tego, że coraz więcej kobiet zna teoretyczne zasady badania piersi, niestety większość z nich nadal nie wykonuje na bieżąco samobadań piersi. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o badania cytologii. Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej potwierdza, że niestety programy profilaktyki nadal nie przynoszą spodziewanych efektów. Według PTGO problemem nie jest brak wiedzy, tylko brak świadomości Polek, jak ważne dla szybkiego wykrycia raka piersi jest wykonanie comiesięcznego samobadania piersi. Podobnie, kobiety zaniedbują badania kontrolne, m.in. cytologię, którą należy powtarzać, aby wykluczyć ewentualne błędy wyników. Oczywiście zawsze pojawia się naturalny lęk przed negatywnym wynikiem diagnozy. Musimy jednak pamiętać, że dbając o siebie, dbamy też o swoje córki, swoich najbliższych. Możemy wychować własne córki z dobrym nawykiem dbania o własne zdrowie.