PTGO
Wytyczne publikowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej są najważniejszymi wskazówkami postępowania klinicznego dla lekarzy w Polsce. PTGO dokonuje analizy najnowszych osiągnięć i badań z dziedziny ginekologii onkologicznej i przekazuje tę wiedzę w przystępny sposób, aby lekarze specjaliści mieli stały dopływ najnowszych informacji o optymalnym leczeniu. Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej zajmuje się także akcjami profilaktycznymi, które są jednym z najważniejszych elementów dbania o zdrowie społeczeństwa. Wiążą się one z poprawą wykrywalności nowotworów, a co za tym idzie zwiększeniem możliwości terapeutycznych i przeżywalności pacjentek. Profilaktyka, choć według niektórych kosztowna, przynosi wiele korzyści w postaci życia. PTGO jest zdecydowane, że warto inwestować w takie akcje i co roku stara się dotrzeć do jak największej liczby kobiet w trosce o ich zdrowie. Niemniej, nawet najlepsze chęci zawiodą, jeśli sami nie będziemy o siebie dbać. Nasze zdrowie jest w naszych rękach.