Profilaktyka szansą na poprawę długości życia.
Wydłużenie życia i znaczne poprawienie jego jakości to niewątpliwie dowody na ogromny postęp jaki medycyna czyni przez wieki. Obecnie lekarze są w stanie zdiagnozować i wyleczyć wiele chorób, które niegdyś były śmiertelnymi. Niestety wciąż istnieją choroby, jak np. nowotwory, które są niezwykle trudne do wyleczenia.

Szczególnym rodzajem nowotworów są te, dotykające stref intymnych. Jednak i tutaj pacjentki liczyć mogą na szczególną troskę i fachową opiekę. Już od blisko 30 lat istnieje Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej. Nadrzędnym celem założenia PTGO była chęć skupienia większej uwagi na problemach nowotworów m.in. raka szyjki macicy. Działalność Towarzystwa nie ogranicza się do kształcenia lekarzy ginekologów-onkologów, ale również dąży do propagowania wiedzy i zachęcania do działań profilaktycznych. Bo to przede wszystkim świadomość kobiet, docenienie wagi badań profilaktycznych i w razie potrzeby oddanie się w ręce specjalistów prowadzić będzie do dalszej poprawy jakości i długości naszego życia.