Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologiczne w walcze z kobiecymi chorobami onkologicznymi
Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologiczne powstało w roku 1991.
Jego głównym celem było uzyskanie odpowiedniego dostępu do edukacji dla lekarzy ginekologów oraz społeczeństwa w temacie walki z rakiem szyjki macicy.
Dzięki PTGO polskie ośrodki onkologiczne połączyły siły oraz nawiązały współpracę z tego typu instytucjami w całej Europie. Niestety nasze standardy, związane z leczeniem nowotworów złośliwych narządów rodnych kobiet, nadal znacznie odbiegają od tych w Zachodniej Europie.
PTGO zabiega o jak najlepszy dostęp do terapii z zakresu chirurgii, radioterapii i chemioterapii oraz zdobywania wiedzy z zakresu prawidłowego ich łączenia. Wymusza to na ginekologach systematycznego pogłębiania wiedzy i zdobywania doświadczenia potrzebnego do odpowiedniego i bezpiecznego dla pacjentek stosowania tych metod leczenia.
Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej wywalczyło zatwierdzenie ginekologii onkologicznej jako specjalizacji medycznej.
Pozwoliło to stworzenie możliwości odpowiedniego realizowanego systemu opieki nad chorymi z rozpoznanym nowotworem złośliwym narządu płciowego kobiety od momentu rozpoznania, poprzez cały okres leczenia, aż do obserwacji po zakończeniu kuracji, z rehabilitacją fizyczną i psychoonkologiczną włącznie