Profilaktyka dla kobiet.
W naszym kraju opieka onkologiczna stoi na dosyć wysokim poziomie, mimo wszelkich kłopotów, które nie omijają naszej rodzimej służby zdrowia. Oczywiście powszechność występowania nowotworów, powoduje że szpitale i przychodnie są bardzo oblegane. Tworzą się kolejki, które niestety nie są zjawiskiem pożądanym w chorobie, gdzie często czas decyduje o życiu i śmierci pacjenta.
Dlatego też Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, jak również inne organizacje spokrewnione z leczeniem raka, starają się wdrażać nowe systemy opieki i sposoby leczenia. Pojawiają się nowe leki i nowe badania nad sposobem leczenia.
Badania również nierzadko dotyczą szeroko pojętej profilaktyki. Trzeba wspomnieć o kompleksowych badaniach przesiewowych kobiet w wieku najczęściej kojarzonym z konkretnymi chorobami. Dlatego PTGO wykazuje zainteresowanie wynikami tych badań. Wszystko po to, żeby zaprojektować i wdrożyć programy profilaktyczne. Tego typu działania mają wpływ na zdrowie pacjentek, wykrywalność i powodzenie procesów leczenia.