Fantastyczna akcja PTGO
W liceum ogólnokształcącym w moim rodzinnym mieście odbyła się akcja uświadamiająca zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej. Dla uczniów i uczennic z drugich klas liceum zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne i seria wykładów połączona z wykładem gościa specjalnego – byłej pacjentki onkologicznej, która także była absolwentką tego liceum.

Podczas warsztatów i wykładów uczniowie mogli się dowiedzieć nie tylko, czym zajmuje się samo PTGO. Poprowadzono także zajęcia z profilaktyki onkologicznej, a mimo, że głównym zagadnieniem była ginekologia onkologiczna uznano, że temat ten jest równie ważny dla kobiet, których rak ginekologiczny dotyczy bezpośrednio, jak i mężczyzn, których partnerki mogą potrzebować pomocy, wsparcia, lub być może będą musiały zostać w przyszłości uświadomione, jak ważne są regularne badania i profilaktyka. Prawdziwym hitem całej akcji okazał się jednak wykład gościa specjalnego, który wszystkich wzruszył i zainspirował.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni po warsztatach i wykładach i zgodnie stwierdzili, że tego typu akcje są w szkołach bardzo potrzebne.