Czasem zdarza się, że w wyniku przekształceń w firmie, pracownicy potrzebują kursów przekwalifikowujących. O ile stosunkowo łatwo przekwalifikować pracowników niższego szczebla, o tyle ze zmianą kwalifikacji zawodowych specjalistów, może być już problem. Bywa też, że ktoś chcąc zwiększyć swoja atrakcyjność na rynku pracy, pragnie zdobyć nowe kompetencje i poszerzyć wiedzę o nowe obszary. W obu tych przypadkach, najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym na szybkie osiągniecie celu, są studia podyplomowe. Studia tego typu, to oferta przeznaczona głównie dla osób pracujących zawodowo, lub poszukujących pracy, chcących doskonalić swoje umiejętności, lub pragnących uzupełnić wiedze specjalistyczną o najnowsze trendy. Studia podyplomowe, trwają zazwyczaj krótko, bo najczęściej od dwóch do czterech semestrów.  W tym czasie studenci zdobywają niezbędną wiedzę i (jeśli wymaga tego specyfika studiów), przygotowują pracę dyplomową. Tym co wyróżnia studia podyplomowe na tle innych form kształcenia, jest ich praktyczny charakter i dostosowanie do potrzeb rynku pracy.