Po ukończeniu studiów niektóre osoby przyjmują zlecenia na pisanie prac zaliczeniowych, wykonują to rzetelnie i profesjonalnie. Do zakresu ich działalności zaliczają się referaty i rozprawki. Dodatkową usługą jaką świadczą studenci jest poprawianie prac licencjackich i magisterskich pod kątem poprawności języka, stylistyki i ortografii. Studenci posiadający wiedzę z zakresu metodologii badań, pomogą w przygotowaniu ankiety i kwestionariusza, który posłuży do przeprowadzenia badań. Pisanie prac zaliczeniowych związane jest również ze wsparciem podczas tworzenia planu pracy i bibliografii. Każda osoba zajmująca się tym zagadnieniem, podaje na swojej stronie przedmioty w jakich ma doświadczenie i przygotowanie a także zakres czynności jakie może wykonać. Ponadto niektórzy oprócz pisania prac w języku polskim, podejmują się opracowań w innych językach. Byli studenci oprócz podstawowej czynności jaką jest pisanie prac zaliczeniowych, proponują udzielanie korepetycji z różnych przedmiotów. Podanie ceny za stronę pozwala osobom zainteresowanym na zorientowanie się czy taka oferta im odpowiada.