Mimo, że lekarze starają się ze wszystkich sił ratować życie pacjentów, zdarza się im czasem popełniać błędy. Wówczas pacjent odnosi długotrwałe szkody w zdrowiu, w najgorszym razie następuje śmierć. Błędy lekarskie mogą być wynikiem zarówno losowego zdarzenia jak i braku dostatecznej wiedzy medycznej lekarza. Gdy się już wydarzy taka sytuacja jak zatem uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski? Należy się wówczas zgłosić do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych bądź założyć sprawę w sądzie. Niestety w polskim sądownictwie takie sprawy trwają latami i pochłaniają dużo nerwów każdej ze stron. W wojewódzkich komisjach takie sprawy załatwia się zdecydowanie szybciej. Poszkodowany lub spadkobierca winni złożyć odpowiedni wniosek do komisji, zawierający między innymi opis przypadku i adres szpitala. W przypadku, gdy ubiegamy się o większe odszkodowania, kiedy kwoty dochodzą do kilkuset tysięcy złotych bardziej opłacalne jest założenie sprawy w sądzie. Komisje mają z góry narzucone stawki, do 100 tysięcy lub w przypadku śmierci maksymalnie do 300 tysięcy złotych.