O zespole Aspergera

Zapewne wiele osób słyszało o dzieciach cierpiących na zespół Aspergera. Zespół Aspergera jest zaburzeniem neurologicznym. Powstaje w wyniku zaburzenia prawidłowego funkcjonowania mózgu. Choroba Aspergera nie jest chorobą psychiczną. Wiele dzieci dotkniętych tą chorobą to dzieci inteligentne, dzieci, które rozumieją skomplikowane pojęcia, są uzdolnione w naukach ścisłych. Wiele z dzieci z zespołem Aspergera kończy nawet wyższe studia. Jednak choroba ta powoduje, że dzieci nią dotknięte nie potrafią komunikować się z innymi osobami, w tym także z rówieśnikami, dzieci z zespołem Aspergera nie potrafią rozpoznawać wyrazu twarzy, nie potrafią także tej twarzy rozpoznać. Stąd biorą się kłopoty z nawiązywaniem kontaktów. Dzieci z zespołem Aspergera są bardzo często dzieci bardzo wrażliwymi na światło czy dźwięk. Ale dzieciom tym bardzo często przeszkadza dotyk, zapach lub kolor. Dzieci z zespołem Aspergera są dziećmi wyjątkowo prawdomównymi, one po prostu nie potrafią kłamać. Inną charakterystyczną cechą dzieci z zespołem Aspergera jest mówienie tylko tego, co dziecko w danym momencie myśli. Dla takiego dziecka nie jest ważne, że wypowiadane przez nie słowa sprawiają przykrość osobie, do której zostały skierowane. Zaburzenie o nazwie zespół Aspergera zostało opisane po raz pierwszy w roku 1943. To od nazwiska lekarza, który opisał chorobę po raz pierwszy pochodzi jej nazwa. Zespół Aspergera opisał jako pierwszy pediatra z Austrii, Hans Asperger. Zespół Aspergera może być wynikiem zmian genetycznych, może również wystąpić w efekcie komplikacji porodowych. Jest to choroba z kręgu zaburzeń autystycznych.