O rozwoju dziecka

Dzieci rozwijają się w tempie właściwym dla siebie. Stąd wynikają pewne różnice między innymi w rozwoju mowy dziecka. Własne tempo rozwoju sprawia, że jedne dzieci zaczynają mówić bardzo wcześnie, z kolei inne znacznie później. Mimo że faz rozwoju dziecka nie przyspieszymy, to jednak poprzez odpowiednie zabawy możemy dziecku pomóc w rozwinięciu mowy. Przede wszystkim rodzice i opiekunowie dziecka powinni z nim dużo rozmawiać opowiadając przy tym o otaczającym dziecko świecie. W trakcie rozmów z dzieckiem nie używamy typowych dla wieku dziecięcego określeń. Dziecko ma prawo mówić zamiast „to jest gorące” „to jest s”, rodzice nie powinni jednak w ten sposób mówić do dziecka. Sposób, w jaki rodzice zwracają się do dziecka będzie przez dziecko naśladowany, od najmłodszych lat dziecka należy więc mówić do niego poprawnie. Tylko w ten sposób maluch nauczy się prawidłowego i poprawnego mówienia. Słownictwo naszego dziecka wzbogacimy nie tylko dużo z nim rozmawiając, ale także dużo mu czytając. Dlatego warto każdego dnia poświęcić przynajmniej 20 minut na czytanie maluchowi książeczek. Warto kierować się prowadzoną swojego czasu akcją „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której zachęcano rodziców do czytania dzieciom książek przez 20 minut dziennie. Codzienne czytanie książek wspomoże nie tylko rozwój słownictwa dziecka, ale przyczyni się także do jego rozwoju emocjonalnego, a przy okazji zostaną wzmocnione także więzi, które łączą dziecko i rodziców. Czytanie książek zaowocuje także w przyszłości, dziecko o bogatym słownictwie znacznie łatwiej poradzi sobie w trakcie nauki w szkole.