Pojedyncze brakujące zęby jak i większe ubytki w uzębieniu można naprawić na wiele różnych sposobów. Jednym z nowoczesnych przykładów jest rekonstrukcja zębów na włóknach szklanych.
Metoda ta odznacza się stosunkowo niewielką inwazyjnością, nie trzeba szlifować sąsiadujących zębów (jak ma to miejsce w przypadku wykorzystania zwykłych mostów), zatem tkanki zębów na których opiera się konstrukcja są wcale, bądź to w bardzo małym stopniu uszkadzane. Główna struktura może być zrealizowana w oparciu o istniejące ubytki w zębach sąsiadujących, tym sposobem nie ma potrzeby niszczyć zdrowych tkanek. Porównując do tradycyjnych metod czyli mostów, zawsze konieczne jest uprzednie oszlifowanie sąsiednich co skutkuje nieodwracalnym zniszczeniem zdrowych tkanek.

Włókno szklane na wskutek oddziaływania światła UV twardnieje , zapewniając konieczną trwałość. Możliwe są odbudowy każdego zęba (nawet jedynek). Odbudowa dzięki tej metodzie charakteryzuje się bardzo dobrą estetyką, szybkością realizacji – całość w trakcie jednej wizyty. Przykładem praktyki stomatologicznej w Poznaniu, w której wykonywane są odbudowy zębów bazujące na tej metodzie jest gabinet stomatologiczny Stomatolog Poznań. Włókna szklane mają także inne zastosowania. W sytuacji dużej utraty tkanek zęba, po uprzednim leczeniu endodontycznym , można wykonać wkład czyli fundament cementowany w kanale również na bazie włókna. Na tej konstrukcji rekonstruuje się ząb a w zasadzie jego koronę np. za pomocą korony porcelanowej.
Rekonstrukcje bazujące na włóknach

Korony porcelanowe są umieszczone, kiedy znaczna ilość tkanek zęba jest utracona i wypełnienia materiałem np. kompozytem, mogłyby stanowić zagrożenie pęknięcia istniejących ścian lub fragmentów zęba gdyż siły działające na powierzchnie bez wzmocnienia w postaci np. wkładu są olbrzymie. Korona okrywa górną część zęba oraz jego boki, utrzymując je razem, aby zapobiec dalszej degradacji zębów. Są to solidne i trwałe rozwiązani, znoszące wysokie siły nacisku nacisk. Odbudowy zębów na włóknach szklanych, podobnie jak inne rozwiązania protetyczne, powinno się wykonywać w kilka tygodniach od ekstrakcji ze względu na czas potrzebny na dostosowanie się dziąseł do nowych warunków przestrzennych w jamie ustnej.