Nauka kojarzona jest zazwyczaj z formą nudnego spędzania czasu. Edukacja w szkole pozostawia wiele do życzenia. Niestety nieaktualne podręczniki, przestarzałe metody nauczania powodują , że dzieci niechętnie chodzą do szkoły. Nauka w szkołach powinna być atrakcyjna pod względem formy i jednocześnie merytoryczna. Nauczyciele czy też kadra pedagogiczna jak kto woli, powinna w taki sposób zachęcić dzieci do nauki przedmiotów , które nauczają aby uczący się przyswoili wiedzę podczas zajęć. Absurdalne wydaje się to że dzieci już od pierwszej klasy szkoły podstawowej przynoszą mnóstwo prac domowych do swoich domów. Kto w tym całym przedsięwzięciu jakim jest edukacja tak naprawdę się uczy, dziecko czy rodzic? Lekcje powinny być prowadzone w sposób innowacyjny, nowatorski tak aby zachęcały uczniów do poszerzania wiedzy z własnej nie przymuszonej woli w swoich domach. Nowoczesny nauczyciel to nie tylko osoba po studiach wyższych pedagogicznych to człowiek o wielu zdolnościach, który potrafi zainteresować tematem, w odpowiedni sposób komunikować się ze swoimi odbiorcami aby przekaz był jak najbardziej trafny a uczniowie nie powiedzą nigdy już, że idą do budy w której są nudy.