Zatrudnienie pracowników a potem zarządzanie zespołem to jedno z najtrudniejszych zadań stojących przed pracodawcą. Trudność ta wynika przede wszystkim z faktu, że ludzie bywają różni, mają różne potrzeby i oczekiwania. Odpowiednie podejście do każdego pracownika tak, aby czuł się on dobrze w naszej firmie i sumiennie wykonywał powierzone zadania to prawdziwe wyzwanie wymagające często znajomości psychologii. W prowadzeniu firmy ważna jest zatem odpowiednia motywacja zatrudnionych. Podstawowym sposobem motywacji są kwestie finansowe. Pracownik z większym oddaniem pracuje, jeśli wie, że dzięki temu otrzyma premię czy podwyżkę. Ważne jest jednak, aby stawiane wymagania i związane z nimi korzyści finansowe były ambitne, ale osiągalne. Zbyt wysokie, czy nierealne cele spowodują zniechęcenie pracownika. Będzie on myślał, że skoro i tak nie osiągnie założonego celu oraz związanej z nim premii, to nie ma sensu się starać. Z drugiej strony zbyt nisko postawiona poprzeczka wywoła rozleniwienie i postawy roszczeniowe. Zatem odpowiednie wyważenie zadań oraz powiązanych z nimi korzyści dla pracownika, to często najistotniejszy klucz do sukcesu.