Metale nieszlachetne, wbrew pozorom, mogą być bardzo często stosowane z zupełnie dobrym skutkiem, Wykorzystuje się tu fakt, że w obecności pewnych substancji niektóre metale się pasywują, tzn, stają się zupełnie bierne (nie są już nadgryzane przez ciecze). Tak zachowuje się glin wobec kwasu azotowego. (Powierzchnia glinu pokrywa się ochronną warstewką nierozpuszczalnego tlenku glinu.) Można więc przepuszczać kwas azotowy spokojnie przez rury aluminiowe i transportować go w aluminiowych cysternach, bez obawy, że czystość kwasu azotowego się popsuje, Powstaje pytanie, czy pasywności substancji nie można sztucznie wywołać? Okazuje się, że można ? dodając do roztworu tzw. inhibitorów. Oczywiście dla i % naszych celów jest to rozwiązanie niezadowalające, ponieważ substancję oczyszczaną ?wzbogacamy” niepotrzebnie w dodatkową domieszkę, Ale jest jeszcze inny |; sposób rozwiązania zagadnienia. Przy pasywacji pojawia się cienka warstewka ochronna, można ją zatem sztuce- | nie wytworzyć. Wiadomo, że tlenek glinu jest związkiem odpornym chemicznie.