Występujące okresowo trudności w zaopatrzeniu w mięso czy w jaja, a także wysokie ceny produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego zmuszają do podejmowania kroków zaradczych, łagodzących kłopoty zaopatrzeniowe. Jedną z dróg wiodących do osiągnięcia tego celu są małe hodowle, prowadzone z coraz większym upodobaniem przez działkowców. Stają się one znaczącym źródłem pozyskiwania mięsa, jaj i miodu oraz innych wymiernych korzyści, jak choćby produktu ubocznego, jakim są nawozy organiczne. Nie wolno przy tym pominąć osobistego zadowolenia, jakie może taka hodowla przynieść. Prace przy obsłudze małego inwentarza, zwłaszcza przy dobrym zorganizowaniu czynności, nie są trudne, mogą więc być wykonywane nawet przez ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz młodzież.